Copyright

Copyright ©

Conținutul acestui site, precum textul, graficele, pictogramele, butoanele și imaginile sunt proprietatea Rufy Roof Engineering SRL și sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor.
Fotografiile prezentate, designul, conceptele de pe acest site sunt realizate în întregime și reprezintă lucrările  Rufy Roof Engineering SRL și a partenerilor.

Trademark®

RRE și Rufy Roof Engineering SRL este o marcă înregistrată a Rufy Roof Engineering SRL.
Marca RRE și Rufy Roof Engineering SRL nu pot fi utilizate în legătură cu nici un produs sau serviciu care este susceptibil de a provoca confuzii în rândul clienților sau în orice alt mod care denigrează Rufy Roof Engineering SRL. Toate celelalte mărci și mărci comerciale care apar în acest site sunt proprietatea respectivilor proprietari.

Prelucrarea datelor cu caracter personal notificate în formă generală a fost înregistrată în registrul de prelucrare a datelor cu caracter personal sub nr. 27 871.