GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este noua lege privind protecția datelor din Uniunea Europeană. Este conceput pentru a oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor cu caracter personal, impunând noi obligații organizațiilor care colectează, manipulează sau analizează datele respective, inclusiv organizațiilor din afara UE.

GDPR a intrat în vigoare pe 25 mai 2018.

Mai jos aveti acces la datele personale, posibilitatea de stergere date personale si rectificarea acestora.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. RUFY ROOF ENGINEERING S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca Nr. 169, Corp X, Et.1, Birou 14B, RO-014459 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/10567/2014, cod fiscal RO 27631607, (denumita in continuare „Societatea”), prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in scopul derulari contractelor de furnizare de materiale si prestari servicii, informarea dumneavoastra privind derularea contractului, precum si alte situatii legate de achizitie de produse si servicii comercializate de catre Societate.
Societatea prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, serie si numar de CI), pentru scopul comercializarii de servicii de vanzare si montaj produse. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea derularii contractelor de furnizare de materiale si prestari servicii.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
Alte autoritati publice centrale si locale;
Alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Societatii.
De asemenea, S.C. RUFY ROOF ENGINEERING S.R.L. poate utiliza aceste date pentru transmiterea de informatii si oferte prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare din partea societatii.
Conform Legii nr. 677/2001 si Legea nr. 506/2004 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de urmatoarele drepuri:
dreptul de acces;
dreptul de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a va adresa justitiei.
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. RUFY ROOF ENGINEERING S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Calea Floreasca, Nr. 169, Corp X, Et.1, birou 14B, cod postal 014459, precum si la adresa de mail: office@sistemehale.ro
*Nota:
Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitatea sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.