Termeni de utilizare

Termeni de utilizare – Terms of Use – TOU

Prelucrarea de date cu caracter personal notificată în formă generală, a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub Nr. 27871.

Prezentare generală
Următorii sunt termenii unui acord legal între dumneavoastră și Rufy Roof Engineering SRL – numita in continuare RRE. Prin accesarea, navigarea sau folosirea acestui site web, confirmați ca ați citit, înțeles si sunteți de acord să respectați toate legile si regulamentele aplicabile.
RRE poate, fără a vă anunța, în orice moment, să revizuiască aceste Condiții de utilizare și orice alte informații conținute în acest site Web prin actualizarea acestui anunț. RRE poate aduce, de asemenea, îmbunătățiri sau schimbări ale produselor, serviciilor sau programelor descrise in acest site, în orice moment, fără notificare.

General
Acest site web conține notificări de proprietate si informații despre copyright, ai căror termeni trebuie să fie respectați și urmați. Vă rugăm să consultați fila intitulată “Dreptul de autor și marcă de comerț” pentru informații suplimentare.
Acest site și tot conținutul din acest site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, uploadat, postat, transmis, distribuit, sau folosit pentru crearea de opere derivate, fără acordul prealabil scris al RRE, cu excepția faptului că RRE vă acordă non-exclusiv, fara permisiuni transferabile, limitat de a accesa și afișa paginile Web în cadrul acestui site, exclusiv pe computer. Fără a aduce atingere celor de mai sus, orice software-ul și alte materiale care sunt puse la dispoziție pentru descărcare, acces, sau pentru alte scopuri de pe acest site, cu termeni de licență proprii, condiții și notificări vor fi guvernate de astfel de termeni, condiții și notificări.
Nerespectarea termenilor, condițiilor și notificărilor de pe acest site vor duce la încetarea de drept a oricăror drepturi acordate, fără o notificare prealabilă, și trebuie să distrugeți imediat toate copiile materialelor descărcate, aflate în posesia dumneavoastră. Cu excepția permisiunilor limitate, de a vizualiza paginile web si descărca numai documentele puse la dispoziție, descrise la punctul precedent, RRE nu acorda nici un drept expres sau implicit la licențe, mărci comerciale, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate materiala.

Anumite declinări
Informațiile de pe acest site nu este promise sau garantate a fi corecte, actuale sau complete, iar acest site poate conține inexactități tehnice sau erori de scriere sau tipografice. RRE nu își asumă nici o responsabilitate (și neagă în mod expres responsabilitatea) pentru actualizarea site-ului pentru a păstra informațiile actuale sau pentru a asigura acuratețea sau caracterul complet al informațiilor postate. În consecință, ar trebui să confirmați exactitatea și caracterul complet al tuturor informațiilor postate înainte de a lua orice decizie referitoare la orice servicii, produse, sau alte aspecte descrise in acest site.
RRE nu furnizează nici o asigurare asupra faptului ca orice problema raportata vor fi rezolvate de către RRE, chiar dacă RRE alege să furnizeze informații cu scopul de a aborda o problemă.

Informații confidențiale
RRE nu dorește sa primească informații confidențiale sau asupra proprietarii, de la dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru Web. Vă rugăm să rețineți că orice informații sau material trimis la RRE va fi considerat a nu fi confidențiale. Prin trimiterea către RRE a oricăror informații sau materiale, acordați RRE o licența nerestricționata si irevocabila de a copia, reproduce, publica, încărca, posta, transmite, distribui, afișa public, efectua, modifica, crea lucrări derivate din, si utiliza in alt mod liber, aceste materiale sau informații. Sunteți de asemenea de acord ca RRE are libertatea de a folosi oricare idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteți în orice scop. Cu toate acestea, nu vom dezvălui numele dumneavoastră si nici altfel publica faptul ca ați trimis materiale sau alte informații către noi. Informații de identificare personală pe care le trimiteți la RRE, în scopul de a primi produse sau servicii vor fi prelucrate în conformitate cu politicile noastre de confidențialitate. Vă rugăm să consultați fila intitulat “Confidențialitate” pentru informații cu privire la politicile de confidențialitate ale RRE.

Disponibilitate globală
Informațiile publicate de RRE pe World Wide Web pot conține referințe sau trimiteri la produse comercializate global de RRE, programe și servicii care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dumneavoastră. Aceste referințe nu implică faptul că RRE intenționează să anunțe sau să facă astfel de produse disponibile, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Vă rugăm să consultați RRE locala pentru informații referitoare la produse, programe și servicii care pot fi disponibile pentru dvs.

Relații de afaceri
Acest site web poate furniza link-uri către site-uri sau trimiteri Web și resurse non-RRE. RRE nu face declarații, garanții sau angajamente de orice fel cu privire la orice site-uri Web non-RRE sau resursele ale terțe parți, care pot fi referite, accesibile din, sau legate de orice site RRE. Un link la un site Web non-RRE nu înseamnă că RRE susține conținutul sau utilizarea site-ul Web sau proprietarul acesteia. În consecință, recunoașteți și sunteți de acord că RRE nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse externe, și nu este responsabil sau răspunzător pentru orice conținut, servicii, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.
Atunci când accesați un site Web non-RRE, chiar si unul care ar putea conține sigla RRE, va rugam sa înțelegeți ca acesta este independent de RRE, și că RRE nu controlează conținutul de pe acel site Web. Este de datoria dvs. pentru a lua măsuri de precauție pentru a vă proteja de viruși, viermi, troieni, și alte programe potențial distructive, precum și pentru a proteja informațiile dumneavoastră cum credeți de cuviința si considerat adecvat de către dvs.

Legarea la acest site. (link)
Toate link-uri către acest site web trebuie să fie aprobate în scris de către RRE. Ca o condiție suplimentară pentru link-urile permise către sit-ul web RRE, sunteți de acord ca RRE poate, în orice moment, la discreția sa, să rezilieze permisiunea acordata pentru a crea link-ul către acest site Web. În acest caz, sunteți de acord să eliminați imediat toate link-urile la acest site Web și să se înceteze folosirea oricărei mărci RRE.

Traduceri
Anumit text în acest site Web poate fi disponibil în alte limbi decât romana. Textul poate fi tradus de către o persoană sau numai de către software-ul de calculator, cu nici o intervenție umană. Aceste traduceri sunt oferite ca un ajutor pentru dvs., și RRE nu face declarații sau angajamente în ceea ce privește acuratețea sau caracterul complet al traducerii, indiferent dacă sunt sau nu generate de computer sau efectuate de către o persoană. Vă rugăm să consultați de mai jos Condiții de garanție pentru condiții suplimentare.

DECLINAREA DE GARANȚIE
UTILIZAREA ACESTUI SITE SE FACE PE PROPRIA RASPUNDERE. TOATE MATERIALELE, INFORMATII, PRODUSE, SOFTWARE, PROGRAME ȘI SERVICIILE SUNT FURNIZATE “CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII. FĂRĂ LIMITARE, RRE NU OFERĂ NICI O GARANȚIE SAU GARANTEAZĂ CA ACEST SITE WEB VA FI NEÎNTRERUPT, FUNCȚIONABIL, SIGUR, SAU FĂRĂ ERORI.
ÎNȚELEGEȚI SI ACCEPTAȚI CĂ DACĂ DESCĂRCAȚI SAU OBȚINEȚI ÎN ALT FEL MATERIALE, INFORMATII, PRODUSE, SOFTWARE, PROGRAME SAU SERVICII, FACEȚI ACEST LUCRU LA ALEGEREA DVS PE PROPRIUL RISC SI VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE CARE POT REZULTA, INCLUSIV PIERDEREA DATELOR SAU LA DETERIORAREA SISTEMUL COMPUTERULUI.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
IN NICI UN CAZ RRE NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE PARTE, PENTRU ORICE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECINȚE DE ORICE TIP CARE REZULTA DIN ACEST SITE SAU ORICE UTILIZARE A ACESTUI SITE WEB, SAU A ORICĂRUI SITE SAU RESURSĂ LEGATE DE, REFERINȚĂ, SAU ACCESATE PRIN ACEST SITE WEB, SAU PENTRU UTILIZAREA SAU DESCĂRCAREA DE, SAU ACCESUL LA, ORICE MATERIALE, INFORMATII, PRODUSE SAU SERVICII, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE AFACERI, ECONOMII PIERDUTE SAU PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE, CHIAR DACĂ RRE ESTE EXPRES INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ACEASTA EXCLUDERE ȘI RENUNȚAREA LA OBLIGAȚII SE APLICA TUTUROR CAUZELOR DE ACȚIUNE, FIE BAZATE PE CONTRACT, GARANTIE, PREJUDICIU, SAU ORICE ALTE TEORII LEGALE.
Condițiile suplimentare sau diferite, condiții și notificări pot aplica la materiale specifice, informații, produse, software și serviciile oferite prin intermediul acestui site web. În cazul unui conflict, astfel de termeni suplimentari sau diferiți, condiții și notificări vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

Ultima actualizare: 05.10.2017